מנהיגים בכל התחומים זוכים לאמון, הערכה ולעתים גם להערצה. סמכותם ומרותם רבה גם כשאינה פורמאלית ורבים פונים אליהם בבקשת עצה תמיכה ועזרה.
ניצול הסמכות והאמון שניתן לפגיעה מינית מביא לתוצאות קשות אצל הנפגעים, במיוחד כשהן נעשות על ידי בעלי השפעה רוחנית, ניהולית או חינוכית כלפי הנפגע.
פורום תקנה הוקם בשנת 2003 על ידי גדולי תורה, אנשי ונשות חינוך, משפט וטיפול במטרה לפעול למניעת פגיעות מיניות על ידי בעלי מרות וסמכות בציבור הדתי. מטרת הפורום היא ליצור דרך נוספת לטיפול בתלונות על הטרדה מינית שאינן מגיעות לטיפולן של רשויות החוק. פעילות הפורום עוסקת גם בהעלאת המודעות לפגיעות מיניות בקרב אנשי חינוך ואישי ציבור בעלי סמכות ומרות. כל זאת מתוך מטרה לבער את הרע מקרבנו ולהציל עשוק מיד עושקו.
פורום תקנה מתנהל בתאום עם רשויות החוק בישראל.
הודעות הפורום הקודם | הבא

חברי הפורום

הרב אברהם גיסר
רב הישוב עפרה.
יו"ר מועצת החינוך הממ"ד.
יו"ר מכון משפטי ארץ – מוסד גבוה להלכה ומשפט.
“ אנו באים למלא את החסר. החברה הישראלית הורגלה לכך שמוסר ומשפט נמדדים בכלים פליליים בלבד. זהו עיוות שמחיר כבד בצידו. מחנכים ורבנים חייבים לנהוג על פי התורה ועל פי האתיקה היהודית. ”

להמשך...
הרב אליקים לבנון
רב אזורי שומרון.
רב הישוב אלון מורה וראש הישיבה באלון מורה.
מרבני ארגון "בנין שלם".
“ פורום תקנה משלים סדר חברתי הנוגע בעבריינות בתחום רגיש ואשר לא תמיד יכול להיות מטופל במערכת המשפט. ”

להמשך...

פורום תקנה (ע"ר 580519692)
עיצוב, בניה ותוכן: