הרב דר' יעקב חבה
מרצה למשפטים באוניברסיטת בר אילן.
סגן דיקן הפקולטה למשפטים.
רב קהילה בפתח תקווה.
גוף כמו פורום תקנה פועל במרחב החברתי-ציבורי, ומכאן כוחו. פעילותו של גוף כזה- כשהוא זוכה להכרה ציבורית ופועל לצד רשויות המדינה ולא כנגדן, עשויה להרים תרומה חשובה הן להנחלת נורמות רצויות והן לאכיפתן. הפורום פועל ברגישות מירבית ופועל בעיניינים המובאים לפניו בזהירות הנדרשת, תוך מתן סיוע מירבי לנפגע ובלי לרמוס את זכויותיו וכבודו של הנילון. וכמאמר הרמב"ם בהקשר אחר: "ובכל יהיו מעשיו לשם שמים ואל יהיה כבוד הבריות קל בעיניו".

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
ממייסדי הפורום

הרב יעקב אריאל

הרב צפניה דרורי

הרב איתן אייזמן

הרב דוד סתיו

פרופ' ידידיה צ. שטרן

הרב ברוך גיגי

דבי גרוס

דינה האן

ד"ר לאה ויזל

דר' שלומית להמן

עו"ד דרורית רוזנפלד

אפרת ברום

הרבנית גילה רוזן

הרב דר' יעקב חבה

מלכה פיוטרקובסקי

פרופ' רות קנאי

הרבנית חנה הנקין

הרבנית תמי סמט

הרב יהושע שפירא

הרב בני להמן

הרב גבי קדוש

הרב שלמה ריסקין

חדוה אריאל

הרב אליהו האיתן - מכון פועה

יפה גיסר

יהודית שילת

הרב אברהם גיסר

הרב אליקים לבנון

הרב יובל שרלו

הרב שלמה בן אליהו

פרופ' טוביה פרי

הרב יצחק לוי

הרב אלישיב קנוהל ז"ל

הרב זאב קרוב ז"ל

פורום תקנה (ע"ר 580519692)
עיצוב, בניה ותוכן: