דינה האן
יו"ר אמונה עולמית.
חברת הנהלת ההסתדרות הציונית וחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לישראל.
בעבר סיו"ר אמונה ומרצה לכלכלה וסטטיסטיקה בבר אילן.
פורום תקנה עבורי הוא הדרך המיטבית למימוש הציווי "לא תעמוד על דם רעך". התגייסות אחראית של ארגונים ואישי ציבור להגנה על חוליות החלשות בקהילה הנתונות למרותם של בעלי סמכות המנצלים את מעמדם לרעה.

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
ממייסדי הפורום

הרב יעקב אריאל

הרב צפניה דרורי

הרב איתן אייזמן

הרב דוד סתיו

פרופ' ידידיה צ. שטרן

הרב ברוך גיגי

דבי גרוס

דינה האן

ד"ר לאה ויזל

דר' שלומית להמן

עו"ד דרורית רוזנפלד

אפרת ברום

הרבנית גילה רוזן

הרב דר' יעקב חבה

מלכה פיוטרקובסקי

פרופ' רות קנאי

הרבנית חנה הנקין

הרבנית תמי סמט

הרב יהושע שפירא

הרב בני להמן

הרב גבי קדוש

הרב שלמה ריסקין

חדוה אריאל

הרב אליהו האיתן - מכון פועה

יפה גיסר

יהודית שילת

הרב אברהם גיסר

הרב אליקים לבנון

הרב יובל שרלו

הרב שלמה בן אליהו

פרופ' טוביה פרי

הרב יצחק לוי

הרב אלישיב קנוהל ז"ל

הרב זאב קרוב ז"ל

פורום תקנה (ע"ר 580519692)
עיצוב, בניה ותוכן: